Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze
zorganizowania zgromadzenia
18.12.2015 więcej
Wniosek - ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU w TRYBIE UPROSZCZONYM
Wniosek - ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU w TRYBIE UPROSZCZONYM
18.12.2015 więcej
Wniosek - ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM
Wniosek - ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM
18.12.2015 więcej
Zawiadomienie o zgromadzeniu
Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym odbędzie
się w dniu 27.12.2015 od godziny 16:55 do godz. 17:05. Miejsce
zgromadzenia: Planty im. Jana Pawła II w Rawiczu od
skrzyżowania.
18.12.2015 więcej
Wniosek - Zawiadomienia o zgromadzeniach
Wniosek - Zawiadomienia o zgromadzeniach
18.12.2015 więcej