Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE Nr 317 /2016 Burmistrza Gminy Rawicz
ZARZĄDZENIE Nr 317 /2016 Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam6wienia publicznego
na budowę oświetlenia
10.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 314/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 314/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
ustalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkolach i przedszkolach Gminy Rawicz
10.02.2016 więcej
Zarządzenie nr 309/2016 Burmistrza Gminy Rawicz
Zarządzenie nr 309/2016 Burmistrza Gminy Rawicz w w sprawie
zmiany Zarządzenia nr 27/11 Burmistrza gminy Rawicz z dnia z
dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia zasad i warunków
08.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 315/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 315/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
ogłoszenia zaproszenia do udziału w postępowaniu negocjacyjnym
w celu wyboru najemcy części pomieszczeń ratusza w Rawiczu
08.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 308/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 308/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w
postępowaniu
29.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 304/2016 Burmistrza Gminy Rawicz
ZARZĄDZENIE Nr 304/2016 Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie:
ustalenia ceny zbycia w trybie pierwszego ustnego przetargu
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości, położonej w
Rawiczu
28.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 294 /2016
ZARZĄDZENIE NR 294 /2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu
Miejskiego Gminy Rawicz
27.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 305/2016
ZARZĄDZENIE Nr 305/2016 Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie:
ustalenia ceny zbycia w trybie pierwszego ustnego przetargu
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości, położonej w
Rawiczu przy ul. Rynek 9,
27.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 282/2016 Burmistrza Gminy Rawicz
Zarządzenie Nr 282/2016 Burmistrza Gminy Rawicz w w sprawie
ustalenia zasad rozliczania oraz procedur z tytułu podatku od
towarów i usług dla transakcji dokonywanych przez jednostki
budżetowe
27.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 296/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 296/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
powołania redaktora naczelnego „Gazety Rawickiej”
19.01.2016 więcej
12