Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE Nr 317 /2016 Burmistrza Gminy Rawicz
ZARZĄDZENIE Nr 317 /2016 Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam6wienia publicznego
na budowę oświetlenia
10.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 314/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 314/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
ustalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkolach i przedszkolach Gminy Rawicz
10.02.2016 więcej
Zarządzenie nr 309/2016 Burmistrza Gminy Rawicz
Zarządzenie nr 309/2016 Burmistrza Gminy Rawicz w w sprawie
zmiany Zarządzenia nr 27/11 Burmistrza gminy Rawicz z dnia z
dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia zasad i warunków
08.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 315/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 315/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
ogłoszenia zaproszenia do udziału w postępowaniu negocjacyjnym
w celu wyboru najemcy części pomieszczeń ratusza w Rawiczu
08.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 308/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 308/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w
postępowaniu
29.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 304/2016 Burmistrza Gminy Rawicz
ZARZĄDZENIE Nr 304/2016 Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie:
ustalenia ceny zbycia w trybie pierwszego ustnego przetargu
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości, położonej w
Rawiczu
28.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 294 /2016
ZARZĄDZENIE NR 294 /2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu
Miejskiego Gminy Rawicz
27.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 305/2016
ZARZĄDZENIE Nr 305/2016 Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie:
ustalenia ceny zbycia w trybie pierwszego ustnego przetargu
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości, położonej w
Rawiczu przy ul. Rynek 9,
27.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 282/2016 Burmistrza Gminy Rawicz
Zarządzenie Nr 282/2016 Burmistrza Gminy Rawicz w w sprawie
ustalenia zasad rozliczania oraz procedur z tytułu podatku od
towarów i usług dla transakcji dokonywanych przez jednostki
budżetowe
27.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 296/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 296/2016 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
powołania redaktora naczelnego „Gazety Rawickiej”
19.01.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się