Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 274/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 274/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
powołania zespołu zadaniowego ds. Rewitalizacji
22.03.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 281/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 281/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
22.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 272/2015
Zarządzenie Nr 272/2015 Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie zmiany
zarządzenia nr 14/10 Burmistrza z dnia 30 grudnia 2010 r. w
sprawie wysokości opłat oraz określenia
26.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 181/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 181/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
powołania komisji konkursowej ds. oceny formalnej i opiniowania
ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu
ofert
18.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 268/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 268/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
powołania komisji konkursowej ds. oceny formalnej i opiniowania
ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu
ofert.
18.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 258/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 258/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 01
grudnia 2015r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert,
którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów.
18.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 240/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 240/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
unieważnienia otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem
jest wybór dziennego opiekuna.
18.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 218/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 218/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem jest
wybór dziennego opiekuna.
18.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 198/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 29 września 2015r
ZARZĄDZENIE NR 198/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 29
września 2015r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna.
18.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 189/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 14 września 2015r.
ZARZĄDZENIE NR 189/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 146/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30 lipca
2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
18.01.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się