Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 274/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 274/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
powołania zespołu zadaniowego ds. Rewitalizacji
22.03.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 281/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 281/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
22.03.2016 więcej
Zarządzenie Nr 272/2015
Zarządzenie Nr 272/2015 Burmistrza Gminy Rawicz w sprawie zmiany
zarządzenia nr 14/10 Burmistrza z dnia 30 grudnia 2010 r. w
sprawie wysokości opłat oraz określenia
26.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 181/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 181/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
powołania komisji konkursowej ds. oceny formalnej i opiniowania
ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu
ofert
18.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 268/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 268/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
powołania komisji konkursowej ds. oceny formalnej i opiniowania
ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu
ofert.
18.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 258/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 258/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 01
grudnia 2015r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert,
którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów.
18.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 240/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 240/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
unieważnienia otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem
jest wybór dziennego opiekuna.
18.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 218/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ
ZARZĄDZENIE NR 218/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem jest
wybór dziennego opiekuna.
18.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 198/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 29 września 2015r
ZARZĄDZENIE NR 198/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 29
września 2015r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna.
18.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 189/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 14 września 2015r.
ZARZĄDZENIE NR 189/2015 BURMISTRZA GMINY RAWICZ w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 146/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30 lipca
2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
18.01.2016 więcej