Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe nr WES.2713.10.2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i sprzętu dla
placówki przedszkolnej
31.08.2017 więcej
Zawiadomienie o wyniku postępowania
WES.2713.7.2017 Realizacja zajęć edukacyjnych
31.08.2017 więcej
WES.2713.7.2017 Realizacja zajęć edukacyjnych
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć edukacyjnych w
ramach projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w
Gminie Rawicz” Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie
8.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Miejsce realizacji
zajęć: Przedszkole Nr 5 „Pod Grzybkiem”, ul Sarnowska 9a,
Rawicz (63-900).
03.08.2017 więcej
WES.2713.6.2017 Zakup wyposażenia i sprzętu dla placówki przedszkolnej
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i sprzętu dla
placówki przedszkolnej w ramach projektu „Nowe miejsca
wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz” Działanie 8.1
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i
szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 wraz z montażem i dostawą.
03.08.2017 więcej
BZPF.2713.12.2017
Wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
Gminie Rawicz”
13.03.2017 więcej
Wstępna koncepcja zagospodarowania pomieszczeń UMGR wraz z wyceną
BZPF.2713.8.2016 Uwaga: W dniu 08.03.2016 r. przedłużono
terminu składania wycen.
02.03.2016 więcej