Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe nr WES.2713.10.2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i sprzętu dla
placówki przedszkolnej
31.08.2017 więcej
Zawiadomienie o wyniku postępowania
WES.2713.7.2017 Realizacja zajęć edukacyjnych
31.08.2017 więcej
WES.2713.7.2017 Realizacja zajęć edukacyjnych
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć edukacyjnych w
ramach projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w
Gminie Rawicz” Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie
8.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Miejsce realizacji
zajęć: Przedszkole Nr 5 „Pod Grzybkiem”, ul Sarnowska 9a,
Rawicz (63-900).
03.08.2017 więcej
WES.2713.6.2017 Zakup wyposażenia i sprzętu dla placówki przedszkolnej
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i sprzętu dla
placówki przedszkolnej w ramach projektu „Nowe miejsca
wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz” Działanie 8.1
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i
szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 wraz z montażem i dostawą.
03.08.2017 więcej
BZPF.2713.12.2017
Wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
Gminie Rawicz”
13.03.2017 więcej
Wstępna koncepcja zagospodarowania pomieszczeń UMGR wraz z wyceną
BZPF.2713.8.2016 Uwaga: W dniu 08.03.2016 r. przedłużono
terminu składania wycen.
02.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się