2015-03-20

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu

BIP Archiwalny

Nowy bip pod adresem bip.zwikrawicz.pl

 

 


 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu
63-900 Rawicz, Folwark ul. Półwiejska 20
 
Czynny w godzinach od 7.00 do 15.00

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje, że od 01.01.2016 r.

nie będą przyjmowane wpłaty w kasie i u inkasentów .

W związku z powyższym płatności należy dokonywać przelewem

na konto Zakładu Wodociągów i Kanalizacji podane na fakturze lub

w GETIN NOBLE BANK w Rawiczu ul. Rynek 16

w dni powszednie w godz. 9.00 – 16.30 (bez opłat).

Za niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 
strona internetowa: www.zwikrawicz.pl
 
 
Kadra Kierownicza:
 
1. Dyrektor - Grzegorz Matysiak
Rawicz ul Półwiejska 20
Telefon 655462213 e-mail: zwik.rawicz@wp.pl
 
2. Główny Księgowy - Aneta Misiek
Rawicz ul. Półwiejska 20
Telefon 655467653 e-mail: a.misiek@zwikrawicz.pl
 
3. Kierownik Działu Technicznego – Robert Garczyński
Rawicz ul. Półwiejska 20
Telefon 655467655 e-mail: zwik.rawicz.dt@wp.pl
 
4. Kierownik Oczyszczalni Ścieków – Ewa Przydryga
Rawicz ul. Półwiejska 20
Telefon 655467650 e-mail: zwik.rawicz.do@wp.pl

Pozostałe telefony:

 
Centrala - 65 546 1059
Pogotowie  wodno  kanalizacyjne  - 994
Stacja Uzdatniania Wody - 65 545 2060
Oczyszczalnia Ścieków -  65 546 7660

Załączniki

  Regulamin dostarcza...ścieków.pdf 106,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin organizacyjny ZWiK.PDF 2,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut ZWiK.pdf 39,56 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się