Lista artykułów

Nazwa artykułu
Osiedle nr 1 - Osiedle Stare Miasto
Wybory odbędą się 13 maja 2015 roku o godz. 18:00 w Sali 102
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 .
05.05.2015 więcej
Osiedle nr 2 - Osiedle Sienkiewicza
Wybory odbędą się 14 maja 2015 roku o godz. 18:00 w Sali 102
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 .
05.05.2015 więcej
Osiedle nr 3 - Osiedle 350 Lecie Rawicza
Wybory odbędą się 15 maja 2015 roku o godz. 18:00 w Sali 102
Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 .
05.05.2015 więcej
Osiedle nr 4 - Osiedle Westerplatte
Wybory odbędą się 6 maja 2015 roku o godz. 18:00 w Gimnazjum w
Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35 .
05.05.2015 więcej
Osiedle nr 5 - Osiedle Sierakowo
Wybory odbędą się 11 maja 2015 roku o godz. 18:00 w Gimnazjum
w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35 .
05.05.2015 więcej
Osiedle nr 6 - Osiedle Sarnowa
Wybory odbędą się 12 maja 2015 roku o godz. 18:00 w Ratuszu -
Rynek Sarnowski w Rawiczu-Sarnowie .
05.05.2015 więcej
Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów Osiedli Gminy Rawicz
05.05.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się