Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2017r. o
ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.
922 ) informuję , że : - Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Rawicz - Urząd Miejski Gminy Rawicz z
siedzibą organów 63-900 Rawicz, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 21, - Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą
w celu realizacji właściwych dla załatwianej sprawy
przepisów prawa, - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania, - podanie Gminie danych
osobowych uregulowane jest w obowiązujących przepisach prawa.
18.04.2017 więcej