Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30
GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok
2015
26.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/151/15
UCHWAŁA NR XVI/151/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30
GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie określenia warunków udzielania
bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali
26.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30
GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie przyjęcia programu Karta Mieszkańca
22.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30
GRUDNIA 2015 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Rawicz
na 2016 rok
22.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30
GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
22.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ w sprawie
zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia
22.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ w sprawie
ustalenia zasad wypłacania diet oraz zasad zwrotu kosztów
podróży służbowych sołtysów i przewodniczących rad
osiedlowych Gminy Rawicz
22.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30
GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet
oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady
22.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16
GRUDNIA 2015 ROKU
22.12.2015 więcej
UCHWAŁY NR XV/139/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU
UCHWAŁY NR XV/139/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16
GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie wyrażenia stanowiska o zamiarze
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu
22.12.2015 więcej