Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY
UCHWAŁA NR XVI/153/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30
GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok
2015
26.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/151/15
UCHWAŁA NR XVI/151/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30
GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie określenia warunków udzielania
bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali
26.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ
UCHWAŁA NR XVI/150/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30
GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie przyjęcia programu Karta Mieszkańca
22.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
UCHWAŁA NR XVI/149/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30
GRUDNIA 2015 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Rawicz
na 2016 rok
22.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
UCHWAŁA NR XVI/148/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30
GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
22.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ w sprawie
zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia
22.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
UCHWAŁA NR XVI/146/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ w sprawie
ustalenia zasad wypłacania diet oraz zasad zwrotu kosztów
podróży służbowych sołtysów i przewodniczących rad
osiedlowych Gminy Rawicz
22.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
UCHWAŁA NR XVI/145/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30
GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet
oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady
22.01.2016 więcej
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU
UCHWAŁA NR 140/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16
GRUDNIA 2015 ROKU
22.12.2015 więcej
UCHWAŁY NR XV/139/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU
UCHWAŁY NR XV/139/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16
GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie wyrażenia stanowiska o zamiarze
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu
22.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się