Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat - taryfy na rok 2016
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
01.12.2015 więcej
KOMUNIKAT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje, że
Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XLII/343/14 z dnia 26
marca 2014r. przedłuża się okres obowiązywania
dotychczasowej, tj. uchwalonej na okres od 1maja 2013 do 30
kwietnia 2014 r. taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków (Uchwała Rady Miejskiej Gminy
Rawicz nr XXX/252/13 z 4 kwietnia 2013r.) Przedłużona taryfa
obowiązuje od 1 maja 2014 do 31 grudnia 2014r.
20.03.2015 więcej
KOMUNIKAT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje, że
Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXX/252/13 z dnia 04
kwietnia 2013 roku została zatwierdzona taryfa za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
20.03.2015 więcej
KOMUNIKAT - taryfy na rok 2013
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje, że
Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXIII/195/11 z dnia 31
października 2012 roku została przedłużona taryfa dla
zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków.
20.03.2015 więcej
KOMUNIKAT - taryfy na rok 2012
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje o
obowiązującej na 2012 rok taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
20.03.2015 więcej