Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
21 BZPF.2712.1.2017 Zamówienie podobne do umowy podstawowej Nr BZPF.2710.15.1.20... brak zamówienie z wolnej ręki 2017-11-07 Zobacz
22 BZPF.2710.24.2017 Przebudowa dróg szutrowych na tłuczniowe na terenie gminy... 2017-09-05 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-02 Zobacz
23 BZPF.2710.22.2017 Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z kanalizacją de... 2017-08-11 10:00 przetarg nieograniczony 2017-09-12 Zobacz
24 BZPF.2710.20.2017 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, elementów małej archi... 2017-07-20 11:00 przetarg nieograniczony 2017-09-11 Zobacz
25 BZPF.2710.23.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda wraz z ... 2017-08-23 10:00 przetarg nieograniczony 2017-09-07 Zobacz
26 DK-02/213/2017 Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Domu Kultur... 2017-07-28 10:00 przetarg nieograniczony 2017-08-24 Zobacz
27 BZPF.2710.18.2017 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz uczniów... 2017-07-20 10:00 przetarg nieograniczony 2017-08-18 Zobacz
28 BZPF.2710.19.2017 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad remontem sali gimn... 2017-07-17 10:00 przetarg nieograniczony 2017-08-04 Zobacz
29 BZPF.2710.21.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda wraz z fr... 2017-07-27 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-28 Zobacz
30 BZPF.2710.17.2017 Remont sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami zaplecza p... 2017-07-12 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-26 Zobacz