Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 BZPF.2710.34.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda wraz z f... 2017-10-20 10:00 przetarg nieograniczony 2017-11-24 Zobacz
12 BZPF.2710.25.2017 Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego... 2017-09-28 10:00 przetarg nieograniczony 2017-11-08 Zobacz
13 BZPF.2712.3.2017 Zamówienie podobne do umowy podstawowej Nr BZPF.2710.15.3.20... brak zamówienie z wolnej ręki 2017-11-07 Zobacz
14 BZPF.2712.2.2017 Zamówienie podobne do umowy podstawowej Nr BZPF.2710.9.2017 ... brak zamówienie z wolnej ręki 2017-11-07 Zobacz
15 BZPF.2710.28.2017 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni ... 2017-09-26 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-26 Zobacz
16 BZPF.2710.30.2017 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy R... 2017-10-11 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-26 Zobacz
17 BZPF.2710.31.2017 Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy R... 2017-10-17 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-18 Zobacz
18 BZPF.2710.26.2017 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz 2017-09-08 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-13 Zobacz
19 BZPF.2710.29.2017 Przebudowa dróg szutrowych na tłuczniowe na terenie gminy... 2017-10-04 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-11 Zobacz
20 BZPF.2710.27.2017 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy dróg w Rawiczu... 2017-09-19 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-10 Zobacz