Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BZPF.2710.41.2017 Przebudowa dróg szutrowych na tłuczniowe na terenie gminy Rawicz - pakiet 2  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Burmistrz Gminy Rawicz działajacy w imieniu Gminy Rawicz  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
21  
Data publikacji od
2017-11-03  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2017-11-21 10:00  

UWAGA: W dniu 21.11. 2017 roku zamieszczono informacje z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na przebudowie dróg na terenie gminy Rawicz  
o nawierzchni szutrowej na drogi o nawierzchni tłuczniowej. 

Załączniki

  1. ogłoszenie o za...610476-N-2017 176,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. SIWZ 2,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. oferta wraz z załącznikami 281 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. projekt umowy BZ...0.41.szutrowe 217,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. przedmiar i kosztorys zerowy. 32,76 KB (zip) szczegóły pobierz
  6. STWiORB - naw. t...owa - zał. 9 316,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Dokum zgłoszeni... 2 - zał. 10 4,16 MB (zip) szczegóły pobierz
  8. informacja z otw...o poprawieniu 99,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. zawiadomienie o ...e - internet 283,35 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się