Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BZPF.2710.40.2017 Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz w miejscowościach Stwolno, Załęcze, Zawady, Dębno Polskie, Kąty, Izbice, Rawicz, Sarnowa, Szymanowo, Łaszczyn  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
21  
Data publikacji od
2017-10-31  
Data publikacji do
2018-10-01  
Termin składania ofert
2017-11-16 10:00  

UWAGA: W dniu 16.11.2017 r. 2017 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie brakującego oświetlenia ulicznego
w Stwolnie, Załęczu, Zawadach, Dębnie Polskim, Kątach, Izbicach, Sarnowie, Szymanowie, Łaszczynie oraz
w Rawiczu zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarach robót i kosztorysach zerowych dla tego zadania oraz zapisami wynikającymi z niniejszej SIWZ wraz z załącznikami.

Załączniki

  1. ogłoszenie o za...609474-N-2017 830,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. SIWZ Nr BZPF.2710.40.2017 4,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. oferta wraz z zał. 281 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. projekt umowy Nr....2710.40.2017 476,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5.1. przedmiary i k...la części 1 922,39 KB (zip) szczegóły pobierz
  5.2. przedmiary i k...la części 2 694,94 KB (zip) szczegóły pobierz
  6.1. specyfikacje t...la części 1 766,28 KB (zip) szczegóły pobierz
  6.2. specyfikacje t...la części 2 529,84 KB (zip) szczegóły pobierz
  7.1. dokumnetacje z... (zakres 1-2) 18,38 MB (zip) szczegóły pobierz
  7.2. dokumnetacja z... 1 (zakres 3) 25,37 MB (zip) szczegóły pobierz
  7.3. dokumnetacja z... 1 (zakres 4) 7,17 MB (zip) szczegóły pobierz
  7.4. dokumnetacje z... (zakres 5-6) 17,93 MB (zip) szczegóły pobierz
  7.5. dokumnetacje z... (zakres 7-8) 22,34 MB (zip) szczegóły pobierz
  7.6. dokumnetacje z...(zakres 9-11) 20,01 MB (zip) szczegóły pobierz
  7.7. dokumnetacje z... (zakres 1-2) 13,06 MB (zip) szczegóły pobierz
  7.8. dokumnetacje z... (zakres 3-4) 13,19 MB (zip) szczegóły pobierz
  7.9. dokumnetacje z... (zakres 5-6) 15,82 MB (zip) szczegóły pobierz
  7.10 dokumnetacje z... (zakres 7-8) 14,03 MB (zip) szczegóły pobierz
  8. informacja z otwarcia ofert 543,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. zawiadomienie o ...zęści 1 i 2 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. ogłoszenie o u...069656-N-2017 873,53 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się