Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BZPF.2710.36.2017 Przebudowa linii energetycznej SN na działkach nr 69 i 70 obręb 0005 Kąty  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Burmistrz Gminy Rawicz działajacy w imieniu Gminy Rawicz  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
21  
Data publikacji od
2017-10-31  
Data publikacji do
2019-01-31  
Termin składania ofert
2017-11-15 10:00  

UWAGA: W dniu 15 listropada 2017 roku zamieszczono informacje o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa linii energetycznych SN tj. likwidacja dwóch kolizji energetycznych polegająca na rozbiórce linii napowietrznych SN oraz budowie linii kablowych SN, na działkach nr 69 i 70 obręb 0005 Kąty.

Załączniki

  1. Ogłoszenie o za...08808-N-2017. 181,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. SIWZ 2,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. oferta wraz z załącznikami 291 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. projekt umowy BZ...0.36. kolizja 216,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Przedmiar i kosz...ja nr I).zip 142,65 KB (zip) szczegóły pobierz
  6. Przedmiar i kosz...a nr II ).zip 127,15 KB (zip) szczegóły pobierz
  7. STWiORB - KOLIZJA nr I 63,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. STWiORB - KOLIZJA nr II 63,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. projekt budowlan...a I dz. 69,70 12 MB (zip) szczegóły pobierz
  10. projekt budowla...ja II dz. 70 11,48 MB (zip) szczegóły pobierz
  11. informacja z ot...t. 86 ust. 5 81,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. zawiadomienie -internet 89,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. ogłoszenie o ...mówieniu.pdf 261,11 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się