Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BZPF.2710.35.2017 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy ul. mjr Słabego w Rawiczu  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Burmistrz Gminy Rawicz  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
21  
Data publikacji do
2019-02-28  
Termin składania ofert
2017-11-03 10:00  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. mjr Słabego w Rawiczu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia właściwemu organowi wykonania n/w robót lub uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z założeniami, wytycznymi i wymaganiami zawartymi w Programie funkcjonalno – użytkowym dla tego zadania.

Załączniki

  1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf 210,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. SIWZ.pdf 10,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. oferta wraz z zał..doc 202 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. projekt umowy.pdf 437,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. program funkcjon...użytkowy.pdf 4,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  6. schemat przebudowy.pdf 788,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. informacja z otw...86 ust. 5.pdf 285,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. zawiadomienie o ...ej oferty.pdf 351,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. ogłoszenie o ud...mówienia.pdf 888,55 KB (pdf) szczegóły pobierz