Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BZPF.2710.32.2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Rawicz i jej jednostek organizacyjnych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Burmistrz Gminy Rawicz działajacy w imieniu Gminy Rawicz  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
21  
Data publikacji od
2017-10-16  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2017-10-24 10:00  

UWAGA: W dniu 24 października zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
UWAGA: W dniu 20 października 2017 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest  zakup energii elektrycznej do obiektów  należących do Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych

Załączniki

  1. ogłoszenie o za...600404-N-2017 179,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. SIWZ Nr BZPF.2710.32.2017 3,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. wzór oferty z ...1- 5 16.10. 173,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. Pełnomocnictwo ...nr 6 -16.10 116,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5 . projekt umowy c... -16.10.2017 232,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. projekt umowy cz...- 16.10. 2017 232,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. zał Nr 8 Opis p.....ulicz. cz.1 104,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. zal nr 9 Opis p...ty część 2 90,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. zał nr 10 - Op...nostki - cz.3 95,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. wyjaśnienie nr 1 - internet 907,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. informacja z ot....10. 2017 r. 103,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11 . zawiadomienie - internet 124,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. zawiadomienie o...zęsci 2 i 3 138,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. ogłoszenie o u...u zamówienia 270 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się