Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BZPF.2710.33.2017 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na terenie Przedszkola w Ugodzie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
21  
Data publikacji od
2017-10-13  
Data publikacji do
2018-09-30  
Termin składania ofert
2017-10-25 11:00  

UWAGA: W dniu 25.10.2017 r. 2017 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

UWAGA: W dniu 20.10.2017 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 2 – odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ wraz z załącznikiem (projektem zagospodarowania działki)

UWAGA: W dniu 18.10.2017 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 1 – odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami (projektem zagospodarowania działki, ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia Nr 500045149-N-2017)

Dokonano ZMIANY TERMINU SKŁADANIA ofert na dzień: 25 października 2017 roku

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na terenie Przedszkola
w Ugodzie.

Załączniki

  1 ogłoszenie o zam...601269-N-2017 648,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2 SIWZ Nr BZPF.2710.33.2017 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. oferta wraz z zał. 267 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. projekt umowy BZ....2710.33.2017 425,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. dokumentacja zgłoszeniowa 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  6. specyfikacje tec...e placu zabaw 1,97 MB (zip) szczegóły pobierz
  7. wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 869,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. plan zagospodarowania działki 2,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  9. ogłoszenie o zm...045149-N-2017 208,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. wyjaśnienie nr 2 do SIWZ 873,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. plan zagospodar...(z wymiarami) 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12. informacja z otwarcia ofert 543,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. zawiadomienie o...ejszej oferty 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  14. ogłoszenie o u...061773-N-2017 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się