Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BZPF.2710.27.2017 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy dróg w Rawiczu i Masłowie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Burmistrz Gminy Rawicz  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
21  
Data publikacji do
2019-03-01  
Termin składania ofert
2017-09-19 10:00  

 

UWAGA: W dniu 19.09.2017 roku zamieszczono informację o której mowa w art. 86 ust. 5

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg w Rawiczu i Masłowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia właściwemu organowi wykonanie n/w robót lub uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z założeniami, wytycznymi i wymaganiami zawartymi w Programach funkcjonalno – użytkowych dla tego zadania, w ramach niżej określonych pakietów (części):

1)    PAKIET 1– Przebudowa ul. mjr Słabego w Rawiczu,

2)    PAKIET 2– Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu,

3)    PAKIET 3– Przebudowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej w Masłowie.

Załączniki

  1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf 246,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. SIWZ.pdf 9,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. oferta wraz z zał..doc 210,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. projekt umowy.pdf 465,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Programy funkcjo...użytkowe.zip 11,37 MB (zip) szczegóły pobierz
  6. informacja z otw...86 ust. 5.pdf 356,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. zawiadomienie o ...ępowania.pdf 682,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. ogłoszenie o ud...mówienia.pdf 770,55 KB (pdf) szczegóły pobierz