Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BZPF.2710.25.2017 Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
21  
Data publikacji od
2017-08-25  
Data publikacji do
2018-09-30  
Termin składania ofert
2017-09-28 10:00  

UWAGA: W dniu 28.09.2017 r. 2017 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

 UWAGA: W dniu 26.09.2017 roku zamieszczono w formie informacji instrukcję wypełnienia JEDZ/ESPD przy użyciu elektronicznego narzędzia 

UWAGA: W dniu 25.09.2017 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 3 (odpowiedź na zapytanie oraz zmiana treści SIWZ) wraz z załącznikami

UWAGA: W dniu 19.09.2017 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 2 (odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ) wraz z załącznikami

 UWAGA: W dniu 14.09.2017 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 1 – odpowiedzi na zapytania do SIWZ 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych w kwocie 6.000.000,00  złotych (słownie złotych: sześć milionów  00/100 złotych).

Załączniki

  1. ogłoszenie zam...r 334356-2017 2,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. SIWZ kredyt 11,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. wzór oferty - zał nr 1 162 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. Jednolity Europe... - zał nr 2 1,17 MB (zip) szczegóły pobierz
  5. oświadczenie gr... - zał. nr 3 146 KB (doc) szczegóły pobierz
  6. oświadczenie w ... - zał. nr 4 138 KB (doc) szczegóły pobierz
  7. oświadczenie w ... - zał. nr 5 136 KB (doc) szczegóły pobierz
  8. projekt umowy - zał nr 6 398,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. terminarz spłat... - zał. nr 7 1,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. zaświadczenia ...p - zał nr 8 1,48 MB (zip) szczegóły pobierz
  11. informacja o za... - zał. nr 9 429,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. wykaz instytucj...- zał. nr 10 297,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. dokumnety dotyc... - zał nr 11 5,1 MB (zip) szczegóły pobierz
  14. dokumenty dotyc... - zał nr 12 13,79 MB (zip) szczegóły pobierz
  15. dokumnety dotyc... - zał nr 13 16,44 MB (zip) szczegóły pobierz
  16. wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 816,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. wyjaśnienie nr 2 do SIWZ 2,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  18. informacja o za...ny zał. nr 9 548,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. wykaz instytucj...y zał. nr 10 266,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20. WPF z 13_09_2017 r. 364,17 KB (zip) szczegóły pobierz
  21. zmiany do budż...zalącznikami 880,92 KB (zip) szczegóły pobierz
  22. wyjaśnienie nr 3 do SIWZ 79,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23. uchwała wraz z...31.05.2017 r. 16,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  24. instrukcja wype...arzędzia.pdf 472,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25. informacja z otwarcia ofert 543,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26. zawiadomienie o...ejszej oferty 572,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  28. ogłoszenie o u...r 445075-2017 2,61 MB (pdf) szczegóły pobierz