Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BZPF.2710.26.2017 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic gminy Rawicz  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
21  
Data publikacji od
2017-08-23  
Data publikacji do
2018-09-30  
Termin składania ofert
2017-09-08 10:00  

UWAGA: W dniu 08.09.2017 r. 2017 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

1.   Przedmiotem zamówienia są bieżące naprawy i remonty dróg i ulic w gminie Rawicz.
2.    Zamówienie dot. napraw i remontów nawierzchni jezdni, chodników, mostów, przepustów i inne, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Rawicz obejmuje w szczególności niżej wymienione prace:
1)    remonty cząstkowe jezdni, chodników, znaków itp.,
2)    roboty chodnikowe,
3)    remonty, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego,
4)    remonty przepustów drogowych i mostów,
5)    bieżące utrzymanie mostów i terenu przyległego, poboczy,
6)    odwodnienie nawierzchni dróg,
7)    profilowanie i zagęszczanie dróg i ulic gruntowych,
8)    malowanie wiat autobusowych,
9)    oraz prace różne związane z przedmiotem zamówienia.

Załączniki

  1. ogłoszenie o za...575598-N-2017 4,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. SIWZ Nr BZPF.2710.26.2017 11,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. oferta wraz z zał.- zał 1-6 240,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. projekt umowy - zał nr 7 464,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. przedmiar wraz z...m - zał nr 8 328,91 KB (zip) szczegóły pobierz
  6.STWiORB - zał nr 9 1,49 MB (rar) szczegóły pobierz
  7. informacja z otwarcia ofert 541,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. zawiadomienie o ...ejszej oferty 366,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. ogłoszenie o ud...042038-N-2017 85,91 KB (pdf) szczegóły pobierz