Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BZPF.2710.24.2017 Przebudowa dróg szutrowych na tłuczniowe na terenie gminy Rawicz  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Burmistrz Gminy Rawicz działajacy w imieniu Gminy Rawicz  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
21  
Data publikacji od
2017-08-18  
Data publikacji do
2018-09-30  
Termin składania ofert
2017-09-05 10:00  

UWAGA: W dniu 05.09. 2017 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp

 UWAGA: W dniu 28.08.2017 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 1 – modyfikacja treści SIWZ 

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na przebudowie dróg na terenie gminy Rawicz  
o nawierzchni szutrowej na drogi o nawierzchni tłuczniowej, zgodnie z założeniami, wytycznymi zawartymi
dokumentacjach zgłoszeniowych oraz zgodnie zapisami wynikającymi z  SIWZ wraz z załącznikami

Załączniki

  1. ogłoszenienie o zamówieniu 184,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. SIWZ 4,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. oferta wraz z za...cznikami 1-6 290,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. projekt umowy BZ...owe - zał. 7 216,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. przedmiar + kosz...T 1 - zał. 8 32,91 KB (zip) szczegóły pobierz
  6. przedmiar + kosz...T 2 - zał. 8 32,94 KB (zip) szczegóły pobierz
  7. STWiORB - naw. t...owa - zał. 9 316,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Dokum. zgłoszen... 1 - zał .10 4,47 MB (zip) szczegóły pobierz
  9. Dokum zgłoszeni... 2 - zał. 10 4,16 MB (zip) szczegóły pobierz
  10. wyjaśnienie nr 1 do SIWZ 374,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. informacja z otwarcia ofert 85,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Zawiadomienie o...ia - pakiet 2 129,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. zawiadomienie o... - pakiet 1 191,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. ogłoszenie o u...u zamówienia 251,56 KB (pdf) szczegóły pobierz