Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BZPF.2710.22.2017 Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową (etap I) - budowa chodnika  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Burmistrz Gminy Rawicz  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
21  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2017-08-11 10:00  

UWAGA. W dniu 11 sierpnia 2017 rtoku zamieszczono informacje o której mowa w art. 86 ust. 5

UWAGA: W dniu 09.08. 2017 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 1

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: przebudowie drogi gminnej w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową (etap I) - budowa chodnika, realizowane w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa drogi w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową”.

Załączniki

  1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf 235,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. SIWZ.pdf 10,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3.wzór oferty wraz z zał..doc 241,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. projekt umowy.pdf 435,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. przedmiar i koszt. zerowy.zip 95,24 KB (zip) szczegóły pobierz
  6. projekt budowlan...graficzna.zip 12,25 MB (zip) szczegóły pobierz
  7. STWiORB.pdf 11,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  8. wyjaśnienie nr 1 121,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. INFORMACJA art.... i 86 ust. 5 109,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. zawiadomienie o...ej oferty.pdf 340,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. ogłoszenie o u...mówienia.pdf 548,7 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się