Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BZPF.2710.15.2017 Opracowanie koncpecji projektowych na budowę ronda wraz z fragmentem ulicy oraz na przedłużenie przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w Rawiczu - etap I  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
21  
Data publikacji do
2018-07-13  
Termin składania ofert
2017-06-12 10:00  

UWAGA: W dniu 12.06.2017 r. zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji projektowych (etap I) w ramach niżej podanych pakietów:

1)   PAKIET 1: Budowa ronda wraz z fragmentem ulicy u zbiegu ul. Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej w Rawiczu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową infrastruktury technicznej,

2)   PAKIET 2: Przedłużenie przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w km 63+035 linii kolejowej E59, na stacji Rawicz wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową infrastruktury technicznej.

Załączniki

  1.ogł. o zamówien...523265-N-2017 106,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2.SIWZ 4,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3.wzór oferty wraz z zał. 243,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4.projekt umowy 109,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5.informacja z otwa...t. 86 ust. 5) 43,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6.zawiadomienie o unieważnieniu 173,12 KB (pdf) szczegóły pobierz