Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BZPF.2710.14.2017 Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Rawiczu – etap II – budowa ścieżki pieszo – rowerowej, chodnika, miejsc postojowych i zatoki postojowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
21  
Data publikacji od
2017-05-26  
Data publikacji do
2018-09-30  
Termin składania ofert
2017-06-13 10:00  

UWAGA: W dniu 13.06.2017 r. 2017 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające nabudowie ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika, miejsc postojowych i zatoki postojowej zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarze robót i kosztorysie zerowym, w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej „Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Rawiczu”.

Załączniki

  1. ogłoszenie o za...517446-N-2017 5,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2. SIWZ 12,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. oferta wraz z zał. 242,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. projekt umowy BZ....2710.14.2017 460,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. przedmiar wraz z...rsyem zerowym 76,35 KB (zip) szczegóły pobierz
  6. dokumentacja zgłoszeniowa 11,25 MB (zip) szczegóły pobierz
  7. projekt stałej ...nizacji ruchu 1,37 MB (zip) szczegóły pobierz
  8. STWiOR (branża drogowa) 4,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  9. informacja z otwarcia ofert 547,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. zawiadomienie o wyborze 568,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. ogłoszenie o u...r 104743-2017 833,91 KB (pdf) szczegóły pobierz