2015-03-24

Elektroniczna skrzynka podawcza

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie http://www.epuap.gov.pl/ Pieczę nad platformą sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Aby używać systemu ePUAP do korespondencji z Urzędem Miejskim Gminy Rawicz należy:
 
1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie http://www.epuap.gov.pl/
 
2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać podmiot:  Urząd Miejski Gminy Rawicz (wg. podziału terytorialnego: Województwo Wielkopolskie -> powiat rawicki -> Rawicz (miasto))
 
3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. W chwili obecnej znajduje się tam formularz wniosku o charakterze ogólnym. Po wybraniu tej pozycji zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem usługi, a po wybraniu opcji Przejdź do formularza będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.
 
4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu wybierają Państwo opcję "Wyślij".
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 
a.) Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
b.) Akceptowalne formaty załączników to:
   - DOC, RTF
   - XLS
   - TXT
   - GIF, TIF, BMP, JPG
   - PDF,
   - ZIP (archiwa mogą zawierać wyłącznie w/w akceptowalne formaty załączników)
 
c.) Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
d.) Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się