Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju zawiadamia
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju na
podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 ze zmian. ) zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. w
siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni zostały
wywieszone nw. wykazy Burmistrza Gminy Rawicz:
05.09.2017 więcej
BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości
położonej w Rawiczu obręb Sarnowa przy ul. Bractwa Kurkowego,
zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00029523/6 na rzecz Gminy
Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu
nr 534/6 o powierzchni 0.1604 ha.
28.08.2017 więcej
Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
w dniu 23 sierpnia 2017r. został wywieszony na okres 21 dni
wykaz nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
położonych w Rawiczu
28.08.2017 więcej
BURMISTRZ GMINY RAWICZ i n f o r m u j e
BURMISTRZ GMINY RAWICZ 63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21
tel. 065/546 54 00 fax.065/ 546 41 67 i n f o r m u j e, że w
siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.
J.Piłsudskiego nr 21 zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity
tekst Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm. ) zostały wywieszone w
dniu 20 lipca 2017r., na okres 21 dni wykazy o przeznaczeniu do
dzierżawy na cele rolne w trybie bezprzetargowym, nieruchomości
rolnych do użytkowania na cele rolne, położonych w: -
Rawiczu oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu
o numerach 2065, 2090, 2091/2, 2019/4, 2019/6, 2019/7, 2042/2,
część dz. 2018/5 i 1294/2, - Rawiczu obręb Sarnowa
oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako działki nr 940/13
i 940/14, - Sarnówce oznaczonej w operacie
ewidencyjnym jako działka nr 573, -Łaszczynie oznaczonych w
operacie ewidencyjnym jako działki nr 145 i 36, - Załęczu
oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka nr 78/4 na
rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat.
22.07.2017 więcej
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju zawiadamia
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju na
podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 ze zmian. ) zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2017 r. w
siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został
wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w
Folwarku, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu
nr 46/4 o powierzchni 0.0165 ha, na rzecz właściciela
nieruchomości przyległej, dla której prowadzona jest księga
wieczysta Nr PO1R/00039359/8.
18.07.2017 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego
Informacja o wywieszeniu wykazu dot. sprzedaży lokalu
mieszkalnego nr 10,położonego w Rawiczu w budynku przy
ul.P.Skargi nr 6a na rzecz najemcy.
16.07.2017 więcej
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju zawiadamia
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju na
podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 ze zmian. ) zawiadamia, żew dniu 03 lipca 2017 r. w
siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został
wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do
sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
niezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu obręb
Sarnowa przy ul. Bractwa Kurkowego o powierzchni 0.1604 ha,
oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 534/6.
12.07.2017 więcej
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
przy ul.Marszałka J.Piłsudskiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z 2016r ,poz. 2147 ze
zmianami) w dniu 04 lipca 2017r, został wywieszony na okres 21
dni wykaz nieruchomości,stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej,przeznaczony do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położony w Rawiczu w
budynku przy ul. Kamińskiego nr 7.
05.07.2017 więcej
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju zawiadamia
Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Inwestycji i Rozwoju na
podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 ze zmian. ) zawiadamia, że w dniu 05 czerwca 2017 r. w
siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został
wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do
sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
niezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul.
Ceglanej, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu
nr 1940/4 o powierzchni 0.4253 ha.
26.06.2017 więcej
BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
przy ul.Marszałka J.Piłsudskiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z 2016r ,poz. 2147 ze
zmianami) w dniu 12 czerwca 2017r, został wywieszony na okres 21
dni wykaz nieruchomości,stanowiących lokale mieszkalne wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej,przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położonych w
Rawiczu:
14.06.2017 więcej