Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Przetarg nieograniczony na najem wolnych lokali użytkowych.
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary 4b ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na najem wolnych lokali
użytkowych.
26.02.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu na najem nieruchomości nr 10/2015 z dnia 4 grudnia 2015r.
Zakład Usług Komunalnych ul. Winiary 4b w Rawiczu ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości
stanowiących własność gminy Rawicz
04.12.2015 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 12.11.2015r.
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary 4b informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy
Rawicz przy ul. J. Piłsudskiego 21, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zmianami) w dniu
12.11.2015r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie
przetargowym
12.11.2015 więcej
OGŁOSZENIE NR 9/2015 z dnia 12.11.2015r.
Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3/2015 r. Dyrektora Zakładu
Usług Komunalnych z dnia 1.04.2015r. Przetarg na najem
nieruchomości
12.11.2015 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 22 października 2015 roku
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
22.10.2015 więcej
Przetarg na najem nieruchomości
Zakład Usług Komunalnych ul. Winiary 4b w Rawiczu ogłasza
ustny przetarg nieograniczony i ograniczony na najem
nieruchomości stanowiących własność gminy Rawicz
19.10.2015 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 28 września 2015 roku
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub
dzierżawę
29.09.2015 więcej
Ogłoszenie NR 6/2015 z dnia 2.06.2015 r.
Przetarg na najem nieruchomości
02.06.2015 więcej
Ogłoszenie NR 2/O/2015 z dnia 2.06.2015 r.
o przystąpieniu do negocjacji
02.06.2015 więcej
Ogłoszenie NR 5/2015 z dnia 29.04.2015 r.
przetarg na najem nieruchomości
30.04.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się