Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Przetarg nieograniczony na najem wolnych lokali użytkowych.
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary 4b ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na najem wolnych lokali
użytkowych.
26.02.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu na najem nieruchomości nr 10/2015 z dnia 4 grudnia 2015r.
Zakład Usług Komunalnych ul. Winiary 4b w Rawiczu ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości
stanowiących własność gminy Rawicz
04.12.2015 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 12.11.2015r.
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary 4b informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy
Rawicz przy ul. J. Piłsudskiego 21, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zmianami) w dniu
12.11.2015r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie
przetargowym
12.11.2015 więcej
OGŁOSZENIE NR 9/2015 z dnia 12.11.2015r.
Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3/2015 r. Dyrektora Zakładu
Usług Komunalnych z dnia 1.04.2015r. Przetarg na najem
nieruchomości
12.11.2015 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 22 października 2015 roku
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
22.10.2015 więcej
Przetarg na najem nieruchomości
Zakład Usług Komunalnych ul. Winiary 4b w Rawiczu ogłasza
ustny przetarg nieograniczony i ograniczony na najem
nieruchomości stanowiących własność gminy Rawicz
19.10.2015 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 28 września 2015 roku
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub
dzierżawę
29.09.2015 więcej
Ogłoszenie NR 6/2015 z dnia 2.06.2015 r.
Przetarg na najem nieruchomości
02.06.2015 więcej
Ogłoszenie NR 2/O/2015 z dnia 2.06.2015 r.
o przystąpieniu do negocjacji
02.06.2015 więcej
Ogłoszenie NR 5/2015 z dnia 29.04.2015 r.
przetarg na najem nieruchomości
30.04.2015 więcej
12