Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu
12.07.2017 więcej
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2016
rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego
16.05.2017 więcej
Uchwała Nr SO-0951/P/42/12/Ln/2017
Uchwała Nr SO-0951/P/42/12/Ln/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2017
roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu Gminy Rawicz.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr SO-0951/P/42/12/Ln/2017
Uchwała Nr SO-0951/P/42/12/Ln/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2017
roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej
kwoty1 długu Gminy Rawicz.
02.02.2017 więcej
Uchwala Nr SO-0951/27/D/12/Ln/2017
Uchwala Nr SO-0951/27/D/12/Ln/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunków ej w Poznaniu z dnia 24 stycznia
2017 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości
sfinansowania przez Gminę Rawicz deficytu budżetu
02.02.2017 więcej
Uchwala Nr SO-0951/27/D/12/Ln/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunków ej w Poznaniu
z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: wyrażenia opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Rawicz deficytu budżetu
02.02.2017 więcej
Uchwala Nr SO-0953/35/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Uchwala Nr SO-0953/35/12/Ln/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 września
2016 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez
Burmistrza Gminy Rawicz informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku.
18.01.2017 więcej
Uchwała Nr SO-0951/44/D/12/Ln/2016
Uchwała Nr SO-0951/44/D/12/Ln/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 maja 2016
roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania
przez Gminę Rawicz deficytu budżetu
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr SO-0951/P/7/12/Ln/2016
Uchwała Nr SO-0951/P/7/12/Ln/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2016
roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu Gminy Rawicz.
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr SO-0951/76/D/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016 roku
Uchwała Nr SO-0951/76/D/12/Ln/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016
roku w w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania
przez Gminę Rawicz deficytu budżetu.
20.12.2016 więcej
12345