Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Uchwała nr 14/853/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu
12.07.2017 więcej
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2016
rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego
16.05.2017 więcej
Uchwała Nr SO-0951/P/42/12/Ln/2017
Uchwała Nr SO-0951/P/42/12/Ln/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2017
roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu Gminy Rawicz.
02.02.2017 więcej
Uchwała Nr SO-0951/P/42/12/Ln/2017
Uchwała Nr SO-0951/P/42/12/Ln/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2017
roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej
kwoty1 długu Gminy Rawicz.
02.02.2017 więcej
Uchwala Nr SO-0951/27/D/12/Ln/2017
Uchwala Nr SO-0951/27/D/12/Ln/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunków ej w Poznaniu z dnia 24 stycznia
2017 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości
sfinansowania przez Gminę Rawicz deficytu budżetu
02.02.2017 więcej
Uchwala Nr SO-0951/27/D/12/Ln/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunków ej w Poznaniu
z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: wyrażenia opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Rawicz deficytu budżetu
02.02.2017 więcej
Uchwala Nr SO-0953/35/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Uchwala Nr SO-0953/35/12/Ln/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 września
2016 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez
Burmistrza Gminy Rawicz informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku.
18.01.2017 więcej
Uchwała Nr SO-0951/44/D/12/Ln/2016
Uchwała Nr SO-0951/44/D/12/Ln/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 maja 2016
roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania
przez Gminę Rawicz deficytu budżetu
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr SO-0951/P/7/12/Ln/2016
Uchwała Nr SO-0951/P/7/12/Ln/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2016
roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu Gminy Rawicz.
04.01.2017 więcej
Uchwała Nr SO-0951/76/D/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016 roku
Uchwała Nr SO-0951/76/D/12/Ln/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016
roku w w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania
przez Gminę Rawicz deficytu budżetu.
20.12.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się