Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 155/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 11 sierpnia 2015 roku
w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw
referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września
2015 r.
17.08.2015 więcej
Zarządzenie nr 144/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 lipca 2015 roku
w sprawie: powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi
informatycznej Referendum Ogólnokrajowego zarządzone na
dzień 6 września 2015 roku
01.08.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
28.07.2015 więcej
Informacja o zgłaszaniu do obwodowych komisji wyborczych
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w
pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju
21.07.2015 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca formy
składania wniosków
21.07.2015 więcej
Udział w głosowaniu referendum
Udział w głosowaniu referendum
01.07.2015 więcej
Uprawnienia niepełnosprawnych referendum
Uprawnienia niepełnosprawnych referendum
01.07.2015 więcej
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa referendum
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa referendum
01.07.2015 więcej
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa referendum
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa referendum
01.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się