Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 155/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 11 sierpnia 2015 roku
w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw
referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września
2015 r.
17.08.2015 więcej
Zarządzenie nr 144/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 lipca 2015 roku
w sprawie: powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi
informatycznej Referendum Ogólnokrajowego zarządzone na
dzień 6 września 2015 roku
01.08.2015 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27 lipca 2015 roku
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
28.07.2015 więcej
Informacja o zgłaszaniu do obwodowych komisji wyborczych
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w
pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju
21.07.2015 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca formy
składania wniosków
21.07.2015 więcej
Udział w głosowaniu referendum
Udział w głosowaniu referendum
01.07.2015 więcej
Uprawnienia niepełnosprawnych referendum
Uprawnienia niepełnosprawnych referendum
01.07.2015 więcej
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa referendum
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa referendum
01.07.2015 więcej
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa referendum
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa referendum
01.07.2015 więcej