Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu z dnia 14.09.2017 r.
w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 4/2016 z dnia 25.02.2016 r. w
sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania nieograniczonych
lub ograniczonych przetargów ustnych na najem nieruchomości
(lokali) położonych w Rawiczu, stanowiących własność Gminy
Rawicz
15.09.2017 więcej
Gmina Rawicz- Zakład Usług Komunalnych informuje o wywieszeniu w dniu 11.08.2017r.
Gmina Rawicz- Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul.
Winiary 4b informuje o wywieszeniu w dniu 11.08.2017r. wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie
bezprzetargowym.
11.08.2017 więcej
DECYZJA NR OPO.4210.51.2016.2017.ASP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DECYZJA NR OPO.4210.51.2016.2017.ASP PREZESA URZĘDU REGULACJI
ENERGETYKI
18.01.2017 więcej
Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul. Winiary 4b informuje
Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul. Winiary 4b informuje
o wywieszeniu w dniu 8.11.2016r.wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego.
08.11.2016 więcej
Zakład Usług Komunalnych informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
Gmina Rawicz- Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul.
Winiary 4b informuje o wywieszeniu w dniu 5.08.2016r.wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu
nieograniczonego.
05.08.2016 więcej
Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych ogłasza
Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych 63-900 Rawicz ul.
Winiary 4b ogłasza możliwość nabycia następujących rzeczy
oddanych w dozór w toku egzekucji KM 1349/14:
06.07.2016 więcej
Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych ogłasza
Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych 63-900 Rawicz ul.
Winiary 4b ogłasza możliwość nabycia następujących rzeczy
oddanych w dozór w toku egzekucji KM 816/15:
06.07.2016 więcej
Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul. Winiary 4b informuje
Gmina Rawicz- Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul.
Winiary 4b informuje o wywieszeniu w dniu 3.06.2016r.wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.
02.06.2016 więcej
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych 63-900
Rawicz ul. Winiary 4b działając na podstawie
Postanowienia Sądu Rejonowego w Rawiczu Wydział I Cywilny z
dnia 16 grudnia 2015r.
01.04.2016 więcej
Gmina Rawicz -Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu informuje
Gmina Rawicz -Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary 4b
informuje o wywieszeniu wykazu na okres 21 dni nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem.
05.02.2016 więcej
12