Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu z dnia 14.09.2017 r.
w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 4/2016 z dnia 25.02.2016 r. w
sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania nieograniczonych
lub ograniczonych przetargów ustnych na najem nieruchomości
(lokali) położonych w Rawiczu, stanowiących własność Gminy
Rawicz
15.09.2017 więcej
Gmina Rawicz- Zakład Usług Komunalnych informuje o wywieszeniu w dniu 11.08.2017r.
Gmina Rawicz- Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul.
Winiary 4b informuje o wywieszeniu w dniu 11.08.2017r. wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie
bezprzetargowym.
11.08.2017 więcej
DECYZJA NR OPO.4210.51.2016.2017.ASP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DECYZJA NR OPO.4210.51.2016.2017.ASP PREZESA URZĘDU REGULACJI
ENERGETYKI
18.01.2017 więcej
Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul. Winiary 4b informuje
Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul. Winiary 4b informuje
o wywieszeniu w dniu 8.11.2016r.wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego.
08.11.2016 więcej
Zakład Usług Komunalnych informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
Gmina Rawicz- Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul.
Winiary 4b informuje o wywieszeniu w dniu 5.08.2016r.wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu
nieograniczonego.
05.08.2016 więcej
Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych ogłasza
Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych 63-900 Rawicz ul.
Winiary 4b ogłasza możliwość nabycia następujących rzeczy
oddanych w dozór w toku egzekucji KM 1349/14:
06.07.2016 więcej
Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych ogłasza
Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych 63-900 Rawicz ul.
Winiary 4b ogłasza możliwość nabycia następujących rzeczy
oddanych w dozór w toku egzekucji KM 816/15:
06.07.2016 więcej
Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul. Winiary 4b informuje
Gmina Rawicz- Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul.
Winiary 4b informuje o wywieszeniu w dniu 3.06.2016r.wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.
02.06.2016 więcej
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych 63-900
Rawicz ul. Winiary 4b działając na podstawie
Postanowienia Sądu Rejonowego w Rawiczu Wydział I Cywilny z
dnia 16 grudnia 2015r.
01.04.2016 więcej
Gmina Rawicz -Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu informuje
Gmina Rawicz -Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary 4b
informuje o wywieszeniu wykazu na okres 21 dni nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem.
05.02.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się