Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu ogłasza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień
publicznych i środków pomocowych
06.07.2016 więcej
Informacja o wyniku naboru
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Informacja o wyniku
naboru Na Stanowisko: Starszy referent ds. księgowości
23.03.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze starszy
ref. ds. księgowości
22.02.2016 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Informacja o wyniku naboru na stanowisko konserwator wodno -
kanalizacyjny
22.02.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracownicze Konserwator
wodno - kanalizacyjny.
07.01.2016 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko konserwator sieci wodnokanalizacyjnej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko konserwator sieci
wodnokanalizacyjnej
04.01.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownicze
na stanowisko: konserwator wodno-kanalizacyjny
02.12.2015 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Konserwator urządzeń oczyszalni ścieków
na stanowisko: Konserwator urządzeń oczyszczalni ścieków
15.04.2015 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownicze
na stanowisko: Konserwator urządzeń oczyszczalni ścieków
20.03.2015 więcej
Informacja o wyniku naboru
na stanowisko: konserwator wodno-kanalizacyjny
20.03.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się