Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu ogłasza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień
publicznych i środków pomocowych
06.07.2016 więcej
Informacja o wyniku naboru
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Informacja o wyniku
naboru Na Stanowisko: Starszy referent ds. księgowości
23.03.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze starszy
ref. ds. księgowości
22.02.2016 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Informacja o wyniku naboru na stanowisko konserwator wodno -
kanalizacyjny
22.02.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracownicze Konserwator
wodno - kanalizacyjny.
07.01.2016 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko konserwator sieci wodnokanalizacyjnej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko konserwator sieci
wodnokanalizacyjnej
04.01.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownicze
na stanowisko: konserwator wodno-kanalizacyjny
02.12.2015 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Konserwator urządzeń oczyszalni ścieków
na stanowisko: Konserwator urządzeń oczyszczalni ścieków
15.04.2015 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownicze
na stanowisko: Konserwator urządzeń oczyszczalni ścieków
20.03.2015 więcej
Informacja o wyniku naboru
na stanowisko: konserwator wodno-kanalizacyjny
20.03.2015 więcej