Lista artykułów

Nazwa artykułu
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi
rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kąty I” w Kątach, gmina Rawicz
08.08.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.86.2016
Obwieszczenie IR.6733.86.2016
05.02.2017 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.30.2016
Obwieszczenie IR. 6733.30.2016
05.02.2017 więcej
Obwieszczenie IR. 6733.84.2016.MR
Obwieszczenie IR. 6733.84.2016.MR w sprawie budowie
elektroenergetycznej sieci kablowej w rejonie ul.Wrocławskiej
w miejscowościach Dębno Polskie, gm. Rawicz i Przywsie, gm.
Żmigród. Inwestycja planowana jest na działkach o nr gruntu:
926/2, 926/1 i części działek 304, 305/2, 342, 303, 919/2,
920/3, 920/4, 914, 926/3 w obrębie Dębno Polskie, gmina Rawicz
oraz 109, 55/2 i części działek 120, 28/4, 63 i 107 w obrębie
Przywsie, gmina Żmigród.
29.01.2017 więcej
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi
rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego
napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Rawicz
- GPZ Góra, na terenie gminy Rawicz
25.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.110.2016.6
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.110.2016.6 w
sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
..Przebudowa szlaku Rawicz - Bojanowo od km 64.440 do km 73.950 w
zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci
trakcyjnej, obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych do
km 73 955, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych do km 74
300, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych
sieci i instalacji do km 74 052. Prace na linii kolejowej E59 na
odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa
dolnośląskiego - Czempiń".
14.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.83.2016.6
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.83.2016.6 o
zgromadzonej dokumentacji w sprawie „Przebudowa szlaku
Korzeńsko - Rawicz od km 59.693 do km 62.350 w zakresie układu
torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów
budowlanych, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1
kV. robót drogowych do km 62.540. usunięcia kolizji
elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na
linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV,
odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń",
14.01.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.111.2016.6
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO IR-V.7840.3.111.2016.6 w
sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
14.01.2017 więcej
Obwieszczenie IIR.6733.88.2016
Obwieszczenie IIR.6733.88.2016
14.01.2017 więcej
Obwieszczenie IR.6733.86.2016.BW
Obwieszczenie IR.6733.86.2016.BW w sprawie budowy sieci gazowej
ś/c dn 63PE 100 SDR 11 w ulicy Kurcewiczówny i ulicy Kmicica w
Rawiczu, na działkach o nr ewid. 2931/6, 2962, 2984/15,m
2984/14, 1560/6 obręb Rawicz.
14.01.2017 więcej