2016-01-14

Obwieszczenie IR.6730.1.42.2015

W dniu 30.12.2015r. została wydana Decyzja o warunkach zabudowy znak IR.6730.1.42.2015 ustalająca dla firmy WINDBUD Spółka z o.o. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na „budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW, jako urządzenia infrastruktury technicznej będącej jednostką wytwórczą energii elektrycznej, wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, zatoką postojową, stacją kontenerową i innymi obiektami infrastruktury technicznej” na działce nr 157 oraz części działki nr 156 obręb Łaszczyn.

Załączniki

  IR.6730.1.42.2015 -...eszczenie.pdf 163,03 KB (pdf) szczegóły pobierz