2016-01-26

Obwieszczenie IR.6724.48.2015

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 ze zm.)

Załączniki

  Obwieszczenie Wojew...elkopolskiego 82,21 KB (pdf) szczegóły pobierz