Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zawiadomenie IR.6220.12.2015.AW
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Rawicz zn: IR.6220.12.2015.AW w
związku z wydanym postanowieniem o braku obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla inwestycji polegającej na "Budowie Kanalizacji
sanitarnej we wsi Sierakowo na działkach o nr ewidencyjnym:
Obręb Łaszczyn:259/1, 261/3, 261/5,261/6, 261/1, 316, 279/7,
268/10, 251/7,Obręb Sierakowo:119/18, 121, 476/14, 138, 139,
432, 11, 113, 114/10, 433/2, 111, 114/18, 110/1, Obręb Rawicz
0001: 2157, 2158/1
17.02.2016 więcej
Zawiadomienie IR. 6220.12.2015. A W
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Rawicz zn: IR.6220.12.2015.AW
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na : Budowie Kanalizacji
sanitarnej we wsi Sierakowo na działkach o nr ewidencyjnym:
Obręb Łaszczyn:259/1, 261/3, 261/5,261/6, 261/1, 316, 279/7,
268/10, 251/7,Obręb Sierakowo:119/18, 121, 476/14, 138, 139,
432, 11, 113, 114/10, 433/2, 111, 114/18, 110/1, Obręb Rawicz
0001: 2157, 2158/1
17.02.2016 więcej
Zawiadomienie IR. 6220.13.2015.A W
Zawiadomienie IR. 6220.13.2015.A W o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej
nr 4910 P na odcinku.
26.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6724.48.2015
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013
r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia
28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1297 ze zm.)
26.01.2016 więcej
Obwieszczenie IR.6220.3.2015
Obwieszczenie w sprawie odwołania od Decyzji Burmistrza Gminy
Rawicz zn: IR.6220.3.2015 z dnia 14.12.2015r., o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
31.12.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.49.2015
Obwieszczenie IR.6730.1.49.2015 w sprawie podaję do publicznej
wiadomości informację o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy,
dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać
na środowisko
30.12.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.43.2015
Obwieszczenie IR.6730.1.43.2015 w sprawie o wydaniu decyzji o
warunkach zabudowy, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego
znacząco oddziaływać na środowisko
30.12.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.42.2015
Obwieszczenie IR.6730.1.42.2015 w sprawie o wydaniu decyzji o
warunkach zabudowy, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego
znacząco oddziaływać na środowisko
30.12.2015 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6220.8.2015.AW
OBWIESZCZENIE IR.6220.8.2015.AW dotyczące decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu
użytkowania budynku garażowo - gospodarczego na budynek biurowo
– produkcyjny oraz na budowie hali namiotowej na terenie
zakładu Sierakowski Czesław LAKIERNICTWO, ul. Ogrodnicza 1,
63-900 Rawicz, znajdującego się na działkach: 504, 114/11,
114/12 obręb Szymanowo
17.12.2015 więcej
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji dla sprawy IR.6220.3.2015
Obwieszczenie IR.6220.3.2015 w sprawie Budowy farmy wiatrowej
złożonej z 1 turbiny o mocy maksymalnej do 3MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce dz. o nr ewid. 254
obręb Szymanowa ( gm. Rawicz, powiat rawicki, woj.
Wielkopolskie)
16.12.2015 więcej
1234