Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w
jednostkach organizacyjnych w 2016 roku
02.02.2017 więcej
Informacja o zadaniach audytorskich w 2016 roku
Informacja o zadaniach audytorskich zrealizowanych w ramach planu
audytu w 2016 roku
02.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 571/2016
Zarządzenie Nr 571/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30
grudnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli
wewnętrznej na 2017 rok
31.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 570/2016
Zarządzenie nr 570/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Burmistrza
Gminy Rawicz w sprawie: zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego
na rok 2017
31.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 284/2016 Burmistrza Gminy Rawicz
Zarządzenie Nr 284/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 4
stycznia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli
wewnętrznej na 2016 rok
12.01.2016 więcej
Zarządzenie nr 271/2015 z dnia 30 grudnia 2015
Zarządzenie nr 271/2015 z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie:
zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2016
04.01.2016 więcej
Dział w budowie.
Dział w budowie.
19.03.2015 więcej