Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli
Informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w
jednostkach organizacyjnych w 2016 roku
02.02.2017 więcej
Informacja o zadaniach audytorskich w 2016 roku
Informacja o zadaniach audytorskich zrealizowanych w ramach planu
audytu w 2016 roku
02.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 571/2016
Zarządzenie Nr 571/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30
grudnia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli
wewnętrznej na 2017 rok
31.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 570/2016
Zarządzenie nr 570/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Burmistrza
Gminy Rawicz w sprawie: zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego
na rok 2017
31.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 284/2016 Burmistrza Gminy Rawicz
Zarządzenie Nr 284/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 4
stycznia 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli
wewnętrznej na 2016 rok
12.01.2016 więcej
Zarządzenie nr 271/2015 z dnia 30 grudnia 2015
Zarządzenie nr 271/2015 z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie:
zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2016
04.01.2016 więcej
Dział w budowie.
Dział w budowie.
19.03.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się