2015-03-19

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz
 
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
NIP 699-187-10-57, REGON 411050729
 
Nr rachunku bankowego Getin Noble Bank S.A.
66 1560 0013 2885 7118 4000 0002
 
Telefon: (65) 546 54 00
Email: umg@rawicz.eu
Serwis internetowy: www.rawicz.pl
 
 
 
 
 
 
Informacja dla osób głuchoniemych
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243), urząd zobowiązany jest do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami głuchoniemymi i słabosłyszącymi.
W związku z powyższym informujemy, że osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą uzyskać pomoc w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12 w/w ustawy osoba głuchoniema lub słabosłysząca chcąca załatwić sprawę w urzędzie zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania z usługi wskazanej powyżej na 3 dni robocze przed przybyciem do urzędu, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: umg@rawicz.eu Korzystanie z ww. usługi jest bezpłatne.
 
 
umg@rawicz.eu
tel. 65 546-54-00

 

Centrum Informacyjne Burmistrza

Zapytania prasowe prosimy kierować przez Centrum Informacyjne Burmistrza na adres e-mail: cib@rawicz.eu


 
Administrator portalu:

Pytania do administratora portalu prosimy kierować na adres promocja@rawicz.eu lub pod nr tel. 65 546 76 71


 
Kontakt dla Inwestora:
Julita Augustyniak
Project Manager
tel. 65 546 54 09, 502 285 876
e-mail: j.augustyniak@rawicz.eu lub inwestor@rawicz.eu
 
Joanna Popielarz
Inwestor zagraniczny - Project Manager
tel. 65 546 54 09

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się