2015-03-23

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jest komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Jest częścią składową Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym zadaniem GCZK jest:
 
- ostrzeganie i alarmowanie społeczeństwa o zagrożeniach;
- monitorowanie występujących zagrożeń i prognozowanie rozwoju sytuacji;
- nadzór nad prowadzonymi akcjami ratowniczymi;
- pełnienie całodobowego dyżuru w sytuacjach kryzysowych w celu przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności.
 
GCZK utrzymuje łączność w sieciach:
- telefonia komórkowa - 784 083 628;
- telekomunikacja - 65 546 54 44;
- e-mail - gczk@rawicz.pl