Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Dokumenty do pobrania Rekrutacja 2016
Dokumenty do pobrania Rekrutacja 2016
29.01.2016 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert, którego
przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów
04.12.2015 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór dziennych opiekunów
Oferty należy składać w terminie do 6 listopada 2015 r. w
Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz
15.10.2015 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór dziennych opiekunów
Oferty należy składać w terminie do 31 sierpnia 2015 r. w
Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz
31.07.2015 więcej
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
18.02.2015 więcej
Wybór dziennych opiekunów
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, którego
przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów
18.02.2015 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - 4
którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów
18.02.2015 więcej
Wykaz dziennych opiekunów
podstawa prawna prowadzenia wykazu: art. 46 ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U.
2013, poz. 1457).
18.02.2015 więcej
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, którego
przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów. Treść
Zarządzenia w załączniku.
18.02.2015 więcej
12