Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Dokumenty do pobrania Rekrutacja 2016
Dokumenty do pobrania Rekrutacja 2016
29.01.2016 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert, którego
przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów
04.12.2015 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór dziennych opiekunów
Oferty należy składać w terminie do 6 listopada 2015 r. w
Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz
15.10.2015 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór dziennych opiekunów
Oferty należy składać w terminie do 31 sierpnia 2015 r. w
Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz
31.07.2015 więcej
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
18.02.2015 więcej
Wybór dziennych opiekunów
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, którego
przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów
18.02.2015 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - 4
którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów
18.02.2015 więcej
Wykaz dziennych opiekunów
podstawa prawna prowadzenia wykazu: art. 46 ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U.
2013, poz. 1457).
18.02.2015 więcej
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, którego
przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów. Treść
Zarządzenia w załączniku.
18.02.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się