Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie GGPPiOŚ. 6733.9.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. 2013, poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 8
czerwca 2015 r. wydana została na wniosek Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rawiczu, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej
18.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ. 6733.10.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. 2013, poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 8
czerwca 2015 r. wydana została na wniosek Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rawiczu, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia polegającego na:
18.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ. 6733.11.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. 2013, poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 8
czerwca 2015 r. wydana została na wniosek Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rawiczu, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia polegającego na:
18.06.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ. 6733.5.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U. 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. 2013, poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu
29 maja 2015 r. wydana została na wniosek firmy Budlok sp.z o.o.
S.K. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia polegającego na:
18.06.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.1.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2013r, poz. 267z późniejszymi
zmianami)
17.06.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.2.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199) oraz art. 28, art. 61 §4 i art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2013r, poz. 267z późniejszymi
zmianami)
09.06.2015 więcej
Obwieszczenie znak: GGPPiOŚ. 6733.6.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. Z 2015r, poz.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst
Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.)
05.06.2015 więcej
Obwieszczenie znak: GGPPiOŚ. 6733.7.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. Z 2015r, poz.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst
Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.)
05.06.2015 więcej
Obwieszczenie znak: GGPPiOŚ. 6733.12.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10
§1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze
zm.)
29.05.2015 więcej
Obwieszczenie GGPPiOŚ. 6733.7.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199) oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity - Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.)
21.05.2015 więcej