Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie IR. 6733.10.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. Z 2015r, poz.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity
tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.)
03.10.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6721.5.2015.MK
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu
01.10.2015 więcej
OBWIESZCZENIE IR.6730.1.9.2015
Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy „o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania
na środowisko”
29.09.2015 więcej
OBWIESZCZENIE IR. 6733.11.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. Z 2015r, poz.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.
29.09.2015 więcej
OBWIESZCZENIE IR. 6733.8.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. Z 2015r, poz.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.
29.09.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.8.2015
Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy „o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania
na środowisko”
29.09.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.1.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. Z 2015r, poz.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity
tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.)
28.09.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6730.1.9.2015
Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy „o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania
na środowisko” z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. 2013.1235
ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2013r,
poz. 267 ze zm.)
28.09.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.17.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015r, poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10
§1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze
zm.)
28.09.2015 więcej
Obwieszczenie IR.6733.9.2015
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. Z 2015r, poz.199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity
tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267 ze zm.)
28.09.2015 więcej