Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie IR.6733.75.2017.BW
zawiadamiam że zostało zakończone postępowanie
administracyjne prowadzone na wniosek Pana Bogdana Kowalewskiego
,pełnomocnika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej.
08.08.2017 więcej
gfhfg
gfutgt
30.06.2017 więcej
4
gfffftt
30.06.2017 więcej
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANE PRZED 27 MAJA 1990R. PRZEZ RADĘ NARODOWĄ MIASTA I GMINY RAWICZ
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO WYDANE PRZED 27 MAJA 1990R. PRZEZ RADĘ
NARODOWĄ MIASTA I GMINY RAWICZ
20.12.2016 więcej