Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty Odbiór, transport i przetwarzanie
ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w
Rawiczu w 2017 r.
23.11.2016 więcej
Informacja z sesji otwarcia ofert - Odbiór, transport i przetwarzanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Rawiczu w 2017 r.
Informacja z sesji otwarcia ofert - Odbiór, transport i
przetwarzanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w
Rawiczu w 2017 r.
10.11.2016 więcej
Informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty - Dostawa energii elektrycznej dla
obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z
o.o. w 2017 i 2018 r.
08.11.2016 więcej
Informacja z sesji otwarcia ofert z datą 03.11.2016 r. - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów ZWiK w Rawiczu w 2017 i 2018 r.
Informacja z sesji otwarcia ofert z datą 03.11.2016 r. - Dostawa
energii elektrycznej dla obiektów ZWiK w Rawiczu w 2017 i 2018
r.
04.11.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu ,,Odbiór, transport i przetwarzanie
ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w
Rawiczu w 2017 r.
02.11.2016 więcej
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. w 2017 i 2018 r.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy -. Świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. w 2017 i 2018 r.
28.10.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa energii elektrycznej dla
obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z
o.o. w 2017 i 2018 roku.
24.10.2016 więcej
Informacja o wyborze ofert w postępowaniu
Informacja o wyborze ofert w postępowaniu na ,,Budowę odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej w Rawiczu oraz w
rejonie ul. Rawickiej w Dębnie Polskim''
11.10.2016 więcej
Informacja z sesji otwarcia ofert
Informacja z sesji otwarcia ofert na: ,, Budowę odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej w Rawiczu oraz w rejonie
ul. Rawickiej w Dębnie Polskim''
05.10.2016 więcej
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: Agregatu prądotwórczego X324 E1-EL o numerze 3846 r.b. 1978
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Folwark ul.
Półwiejska 20, 63-900 Rawicz Ogłasza Przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż: Agregatu prądotwórczego X324 E1-EL
o numerze 3846 r.b. 1978
28.09.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się