Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr DOP/361-12/17
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH zawiadamia o zamówieniu na:
„BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC
DEKARSKICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH”
06.09.2017 więcej
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ogłasza ustny przetarg nieograniczony
Gmina Rawicz - Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary
4b ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu
użytkowego położonego w Rawiczu przy ul. Kadeckiej 34.
17.08.2017 więcej
Przetarg na bieżącą obsługę
Przetarg na bieżącą obsługę - wykonywanie remontów w
zakresie prac instalacyjnych elektrycznych w budynkach
mieszkalnych administrowanych przez ZUK.
11.08.2017 więcej
Przetarg na Bieżącą obsługę - wykonywanie remontów
Przetarg na Bieżącą obsługę - wykonywanie remontów w
zakresie prac instalacyjnych elektrycznych w budynkach
mieszkalnych administrowanych przez ZUK
03.08.2017 więcej
Gmina Rawicz- Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul. Winiary 4b informuje
Gmina Rawicz- Zakład Usług Komunalnych z/s w Rawiczu ul.
Winiary 4b informuje o wywieszeniu w dniu 18.07.2017r. wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargowym
18.07.2017 więcej
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary 4b ogłasza ustny przetarg nieograniczony
Gmina Rawicz - Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. Winiary
4b ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem wolnych
lokali użytkowych.
18.07.2017 więcej
Przetarg na Sukcesywną dostawę miału węglowego w ilości 3600 ton loco stacja kolejowa PKP w Bojanowie
Przetarg na Sukcesywną dostawę miału węglowego w ilości 3600
ton loco stacja kolejowa PKP w Bojanowie
13.07.2017 więcej
GMINA RAWICZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH OGŁASZA
Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych 63-900 Rawicz ul.
Winiary 4b działając na podstawie Postanowienia Sądu
Rejonowego w Rawiczu Wydział I Cywilny z dnia 25 kwietnia 2017r.
– sygn. akt I Co 83/17 ogłasza możliwość nabycia
następujących rzeczy oddanych w dozór w toku egzekucji KM
780/13:
13.07.2017 więcej
Remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Paderewskiego 7 w Sarnowie, przy ul. Piotra Skargi 7 i przy ul. Wojska Polskiego 11/13 w Rawiczu
Remont elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Paderewskiego 7 w
Sarnowie, przy ul. Piotra Skargi 7 i przy ul. Wojska Polskiego
11/13 w Rawiczu
12.07.2017 więcej
Przetarg na Bieżącą obsługę - wykonywanie remontów w zakresie prac zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych
Przetarg na Bieżącą obsługę - wykonywanie remontów w
zakresie prac zduńskich w budynkach mieszkalnych
administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych.
10.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się