Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu ponownie zaprasza do złożenia oferty
Ocena kompletnej dokumentacji technicznej modernizacji
oczyszczalni ścieków w Rawiczu wykonanej przez
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. z
siedzibą w Pile
10.07.2015 więcej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu powtórnie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na: ocenę kompletnej dokumentacji technicznej modernizacji
oczyszczalni ścieków w Rawiczu wykonanej przez
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. z
siedzibą w Pile.
29.06.2015 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na ocenę kompletnej dokumentacji technicznej modernizacji
oczyszczalni ścieków w Rawiczu wykonanej przez
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. z
siedzibą w Pile.
17.06.2015 więcej