Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 BZPF.2710.1.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę schroniska dl... 2017-02-22 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-29 Zobacz
2 BZPF.2710.6.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudo... 2017-03-29 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-29 Zobacz
3 BZPF.2710.5.2017 Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budo... 2017-04-06 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-21 Zobacz
4 BZPF.2710.4.2017 Przebudowa drogi w Zielowej Wsi w kierunku Dębna Polskiego 2017-04-05 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-21 Zobacz
5 BZPF.2710.3.2017 Bieżące naprawy i remonty dróg i ulic w gminie Rawicz 2017-03-31 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-15 Zobacz
6 BZPF.2710.2.2017 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i termo... 2017-02-17 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-13 Zobacz
7 BZPF.2710.19.2016 Przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności public... 2017-01-20 10:00 przetarg nieograniczony 2017-02-28 Zobacz
8 BZPF.2710.18.2016 Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Rawicz 2016-12-19 10:00 przetarg nieograniczony 2017-01-24 Zobacz
9 BZPF.2710.14.2016 Konserwacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność G... 2016-12-09 10:00 przetarg nieograniczony 2017-01-20 Zobacz
10 BZPF.2712.1.2016 Opracowanie projektu na rewitalizację rynku i deptaków przy ... brak zamówienie z wolnej ręki 2016-12-23 Zobacz
123