Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG
TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na
koniec IV kwartału 2016 roku
22.02.2017 więcej
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku
2016
22.02.2017 więcej
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH
AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
22.02.2017 więcej
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
22.02.2017 więcej
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do 31 grudnia 2016
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
30.01.2017 więcej
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ 1 GWARANCJI
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG
TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ i GWARANCJI
07.11.2016 więcej
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH
AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016
07.11.2016 więcej
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od
początku roku do dnia 30 września roku 2016
07.11.2016 więcej
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od
początku roku do dnia 30 września roku 2016
07.11.2016 więcej
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września
roku 2016
07.11.2016 więcej