Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

1234

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 BZPF.2710.15.2017 Opracowanie koncpecji projektowych na budowę ronda wraz z f... 2017-06-12 10:00 przetarg nieograniczony 2017-06-14 Zobacz
2 BZPF.2710.16.2017 Remont schodów oraz wierzchołka na Fiszgórce na Plantach Ja... 2017-06-30 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-06 Zobacz
3 UNIEWAŻNIONY DK-01/213/2017 Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej ... 2017-07-06 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-12 Zobacz
4 BZPF.2710.17.2017 Remont sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami zaplecza p... 2017-07-12 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-19 Zobacz
5 BZPF.2710.19.2017 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad remontem sali gimn... 2017-07-17 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-17 Zobacz
6 BZPF.2710.18.2017 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz uczniów... 2017-07-20 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-20 Zobacz
7 BZPF.2710.20.2017 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, elementów małej archi... 2017-07-20 11:00 przetarg nieograniczony 2017-07-20 Zobacz
8 BZPF.2710.21.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda wraz z fr... 2017-07-27 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-18 Zobacz
9 DK-02/213/2017 Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Domu Kultur... 2017-07-28 10:00 przetarg nieograniczony 2017-07-19 Zobacz
10 BZPF.2712.1.2017 Zamówienie podobne do umowy podstawowej Nr BZPF.2710.15.1.20... brak zamówienie z wolnej ręki 2017-07-20 Zobacz
1234